Thursday, 28 July 2016

Olympic inquiry

Walt: describe ourselves in Maori and to find out information about the Olympic Games.

Description: in class we have been working on a pipe ha a pipe ha is a Maori Introducing that Maori people do at a mareae so we know about them so when we go to a mareae I can do my Maori introduction at the mareae.

Evaluation: I think I did good on my introduction but I did not put it on my slides Rosie did at lunch because I had no time but I had no idea who to put down for my friends but then whaea metarina helped me put two friends down but I could of done more down but I had no time.

Feedback  I think you did great because you finished on time.
(Nikau)
Feedfoward: I think it could be more inviting.

Ko Tararua tōku maunga
Ko Otaki tōku awa
Ko Tainui tōku waka
Ko Ngāti Raukawa tōku iwi
Ko Vince rātou ko Mark ōku tipuna
Ko Richard raua ko Marisha ōku mātua
Ko Phoenix raua ko Courtney aku tuahine
He pai ki ahau e kai ana he miti
He pai ki ahau e matakitaki ana a Youtube
He pai ki ahau e purei ana ngā pipi o RSS
Ko Jayden raua ko Zyd aku hoa
Ko wai au?